Acordo de Formación CGES

Os colexiados do COETG interesados poderán asistir aos cursos organizados polos colexios integrantes do CGES ao mesmo prezo que cada colexio organizante dea para os seus propios colexiados.

Consulta as accións formativas ofertadas para membros do CGES de:

CGES.gif