Becarios para oficina en Ferrol

Para oficina en Ferrol empresa de enxeñeiría e consultoría busca 2 estudiantes de últimos cursos dos estudios de Enxeñeiría de Telecomunicación (grado ou Máster) o co 50% dos créditos da carreira superados. A súa función será a integración e detalle de sensores e antenas no buque, disposición de elementos de combate, comunicacións interiores, xeración de documentación relacionada.

Requírense: coñecementos de CAD 2D e 3D se é posible coñecementos de sistemas de comunicacións e combate aplicados a buques (radio, ordes xerais, telefonía, redes, guerra electrónica, etc.). Coñecementos navais xenerais e bo nivel de Inglés.

Ofrécese: bolsa de 6 meses en xornada de 5 horas cunha dotación de 460 euros e formación específica.

Interesados póden enviar o seu CV a javier.pamies@ghenova.com