Celebrada a terceira xornada de asesoramento sobre os servizos de internet "Non tolees coa Wifi"

No marco do convenio de colaboración entre a AETG e a Amtega, durante este mes de outubro celebramos una serie de xornadas en distintos puntos da xeografía galega a través da rede de centros CeMIT da Xunta de Galicia, sobre os servizos de Internet disponibles no mercado. O contido das xornadas, cunha duración aproximada de dúas horas cada unha, está baseado en conceptos tales como tipoloxía de tecnoloxías de acceso á internet existentes, conexións precisas para os distintos usos de internet, redes e operadores presentes en Galicia, canais dispoñibles para reclamacións, organismos competentes neste ámbito e normativa existente.

Esta tarde a partir das 17 horas, terá lugar na aula CeMIT de Sarria a última destas xornadas que será retransmitida por videoconferencia no CeMIT de O Vicedo. O colexiado Javier Fernández Fraga é o encargado de impartir esta serie de seminarios dirixidos principalmente a técnicos municipais, no que teñen cabida os usuarios de internet en xeral.

xornada celanova 3.jpg

non tolees.jpg