Oficina Concellos AETG

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) asinaron un acordo de colaboración o 31 de marzo de 2016, renovando así un ano máis a colaboración que ambas entidades veñen mantendo nos últimos anos.

Xornada "Casos prácticos de tramitación de infraestruturas de telecomunicacións nos concellos"

En base a este convenio no que, entre outras actuacións, recolle o servizo de asesoramento a concellos por parte da AETG en materia de despregue de infraestruturas de telecomunicacións, o vindeiro martes día 15 de novembro de 2016 ás 10.00 horas terá lugar a Presentación “Casos prácticos de tramitación de infraestruturas de telecomunicacións nos concellos” no Centro Demostrador TIC en Santiago de Compostela, que tamén será retransmitido por videoconferencia nas aulas Cemit dos concellos de Abegondo, Ames, Betanzos, Beariz, Celanova, Foz, Leiro, Narón, Noia, Oroso, Ourense, Santa Comba, Tomiño e Vimianzo.

Esta xornada está orientada ao persoal municipal con competencias no ordenamento urbanístico das infraestruturas de telecomunicacións e os interesados poder inscribirse a traveso do propio Centro Demostrador TIC en Santiago de Compostela ou das aulas Cemit antes citadas, nas que se imparte a xornada.

Presentación Guía Casos Prácticos Tramitación Infraestruturas Telecomunicacións

Tamén no marco deste acordo, a AETG pon á disposición dos concellos galegos un servizo de asesoramento sobre normativa e solucións técnicas para o despregamento de infraestruturas de telecomunicación.

O marco legal referente ao despregamento de servizos e infraestruturas de telecomunicacións está a sufrir numerosas modificacións ao longo dos últimos anos. Estes cambios afectan a actividades importantes sobre as que exercen as súas competencias as Administracións locais, principalmente aquelas asociadas á planificación territorial ou urbanística do municipio. A este respecto, é preciso sinalar o disposto na Lei 9/2014, de 9 de maio, de Telecomunicacións, que outorga carácter de infraestruturas básicas ás redes públicas de comunicacións electrónicas, constituíndo como obras de interese xeral, a súa instalación e despregamento. Así mesmo, dispón que os instrumentos de planificación urbanística deberán recoller as disposicións necesarias para impulsar ou facilitar o despregamento de infraestruturas de redes de comunicacións electrónicas no seu ámbito territorial.

Este servizo de asesoramento está dispoñible a través do teléfono 981 91 35 76 en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00h ou no enderezo de correo electrónico oficinaconcellos@aetg.gal.