Novas sectoriais

Estas días fixéronse públicos os principais datos da Enquisa ás empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia edición 2015, elaborada polo observatorio OSIMGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) co fin de amosar o estado de saúde actual do noso sector das novas tecnoloxías dixitais. O informe ábrese poñéndonos en situación: para quen non o saiba, a cifra de firmas galegas TIC está arestora nas 2.242. En total, son 169 máis ca no período anterior (2010-2013).

Fonte: codigocero.com

O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.396 millóns de euros no ano 2014, un 4,6% máis que no ano 2013. Un 76,7% do volume de negocio corresponde a clientes galegos e un 15,5% a clientes do resto de España.

O número de empresas do sector tecnolóxico galego acadou a cifra de 2.242, o que supón un crecemento de 169 empresas durante o período 2010-2013 e sitúa a Galicia como a quinta Comunidade autónoma con tecido empresarial TIC. Non obstante, os datos poñen de manifesto a atomización do sector: o 83,4% das empresas TIC galegas ten un máximo de dous empregados.

Fonte: amtega.xunta.gal

O próximo luns día 21 vaise efectuar o traslado das especialidades cirúrxicas ao Hospital Álvaro Cunqueiro, centro que alberga nas súas instalacións 24 quirófanos.

O novo bloque cirúrxico está formado por 22 quirófanos, dous destinados a Urxencias e 20 a cirurxía programada. Ademais, conta tamén con dous salas cirúrxicas máis, dedicadas exclusivamente a Obstetricia.

Fonte: amtega.xunta.gal

A Consellería de Sanidade vén de desenvolver unha ferramenta para medir a actividade científica de todo o Servizo Galego de Saúde. Esta aplicación, que leva por nome Sophos, permitirá a identificación de grupos de excelencia, o estudo da colaboración e a detección de áreas fortes e débiles no sistema investigador de ciencias da saúde de Galicia.

Fonte: amtega.xunta.gal

O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, salientou hoxe ao proxecto eHeart, desenvolvido no marco do programa da Xunta Conecta Pemes, como exemplo da capacidade da innovación galega para salvar vidas a través das TICs. A iniciativa vén de sumar os esforzos das empresas Conexiona Telecom, Optare, Quobis, Hacce e Tecsoftcom, o apoio tecnolóxico de Gradiant, e o apoio científico da Fundación do Complexo Hospitalario da Coruña, para poñer freo a unha das principais causas de morte no mundo, as enfermidades cardiovasculares.

Fonte: amtega.xunta.gal

O Ministerio de Sanidade vén de asignar á Axencia de Avaliación de Tecnoloxías sanitarias de Galicia (avalia-t), coa fin de proceder á elaboración do Plan de Traballo 2015 da Rede de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde, a realización de 12 proxectos no ámbito da avaliación de tecnoloxías sanitarias co obxectivo de diminuír a variabilidade non xustificada da práctica clínica no Sistema Nacional de Saúde e asesorar sobre a incorporación de novas tecnoloxías.

Fonte: amtega.xunta.gal

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Secretaría Xeral de Política Social, vén de realizar un estudo por medio do cal se diagnosticaron as necesidades en materia de novas tecnoloxías nos centros de titularidade e xestión propia da Xunta de Galicia que prestan servizos destinados, tanto a persoas maiores, como a persoas con discapacidade.

Fonte: amtega.xunta.gal

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) vén de publicar o proxecto de decreto que garantirá que os edificios das administracións galegas dispoñan dos sistemas de telecomunicacións necesarios para a prestación de servizos electrónicos aos cidadáns. Conforme a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, esta información está xa dispoñible na web amtega.xunta.gal.

Fonte: amtega.xunta.gal

Budapest (Hungría) acollerá do 12 ao 15 de outubro o congreso anual da Unión Internacional de Telecomunicacións, ITU Telecom World, dedicado este ano ás pemes, especialmente as de países en desenvolvemento. Líderes mundiais e empresariais acometerán os retos en innovación do sector do TIC.

Fonte: tendencias21.net

AMETIC, a Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información, Telecomunicacións e Contidos Dixitais,e AEC, a Asociación Española de Empresas de Consultoría, elaboraron conxuntamente, a partir da experiencia acumulada polas súas empresas asociadas, o Informe de boas prácticas para a contratación pública que contén consideracións e recomendacións sobre como se han de abordar os procedementos de contratación nas Administracións Públicas.

Fonte: telecomkh.com

Distribuir contido