Servicio de Traballos Profesionais

Actualmente os servizos de garantía ofrecidos polo Colexio son o Visado e a Verificación de traballos profesionais. Para poder utilizar estes servizos é requisito indespensable estar colexiado e non estar inhabilitado para o exercicio profesional, segundo os Estatutos do Colexio.

Na actualidade, o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación cursa os traballos profesionais de maneira telemática a traveso da plataforma telemática garantí@COIT, que incorpora o Visado e a Verificación de Traballos Profesionais.

Atención do Servizo de Traballos Profesionais

As consultas pódense dirixir ó enderezo electrónico svc@coetg.es ou a traveso do 981919300.

O horario de atención telefónica do Servizo de Traballos Profesionais de Galicia é:

Horario de inverno (de outubro a maio)
Mañán: de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas
Tarde: luns e mércores de 16:30 a 18:30 horas

Horario de verán (de xuño a setembro)
Mañán: de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas

Guía práctica de iniciación ós servizos de garantía

A guía práctica de iniciación aos servizos de garantía é unha breve recompilación do procedemento administrativo que se debe seguir para solicitar o servizo de garantía de traballos profesionais.

Ver guía

Codificación de traballos profesionais

Códigos de los diferentes trabajos profesionales aplicable en garanti@COIT

Prezos dos Servizos de Garantía

Dereitos de visado obrigatorio 2014

Dereitos de visado a petición expresa do cliente 2014

Prezo dos servizos de verificación 2014

Prezo e condicións dos servizos de verificación de ICT 2014

Acordo de Facturación

Instruccións para a tramitación de un Acordo para a Facturación de Servizos

Modelo Acordo de Facturación de Traballos Profesionais (versión empresas)

Modelo Acordo de Facturación de Traballos Profesionais (versión colexiados)

Distribuir contido