Novas melloras no programa UNICO-Edificios e UNICO_Polígonos

edificio

O 5 de xuño de 2024 publicouse no BOE un Real Decreto que introduce importantes modificacións no Programa UNICO-Edificios, (RD 990/2021), destinado a mellorar as infraestruturas de telecomunicacións en edificios antigos (entregados antes de xaneiro do ano 2000). Este novo real decreto amplía a intensidade da axuda ás comunidades de propietarios ao 100% e permite que o IVE sexa considerado un gasto xustificable. Ademais, lembramos que o pasado 19 de decembro de 2023 publicouse outro real decreto que estendía o prazo de solicitude e posta en marcha ata o 31 de decembro de 2024.

En canto ao Programa UNICO-Polígonos ademais de ampliarse o prazo ata finais de 2024, inclúe importantes cambios como que ditas poderanse aplicar a microempresas, pequenas e medianas empresas (PEME) situados en calquera zona xeográfica

Con esta axuda poderíase cubrir por exemplo, o custo de levar fibra óptica (1 Gbps) ata unha PEME que ata o de agora non ten conectividade (liñas de actuación 1 e 2), así como instalar unha rede de comunicacións electrónicas no interior das fábricas (liña de actuación 3).

DETALLE DAS NOVIDADES PARA O PROGRAMA UNICO-EDIFICIOS 

Modificacións do regulamento

  • 19 de decembro de 2023: Ampliouse o prazo de solicitude de axudas do Programa UNICO-Edificios ata o 31 de decembro de 2024. 
  • 4 de xuño de 2024: Increméntase a intensidade da axuda ás comunidades de propietarios ao 100% e acéptase o IVE como gasto subvencionable. 

Estas modificacións terán que ser tidas en conta polas Comunidades Autónomas para ampliación do prazo ata a devandita data e aumento das novas condicións de axudas económicas. Terán que actualizar ou refacer as bases regulatorias e/ou as convocatorias. 

Outra novidade moi destacable é que, ademais das comunidades de propietarios de edificios ou conxuntos de edificacións suxeitos ao réxime de propiedade horizontal, poden obter a condición de destinatarios ou beneficiarios últimos das axudas as entidades do sector público e as entidades que conforman a administración local, sempre que se trate de edificios situados no seu respectivo ámbito territorial. 

Normativa CCAA Galicia: Resolución da Amtega publicada no DOG 6 de setembro de 2022.

Contías das axudas 

Segundo o tipo de caso recollido no Real Decreto 990/2021 as contías son: 

Caso a. Infraestrutura de telecomunicacións adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión Dixital e Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa): 23.800€ (680€ x 35 vivendas x 100% intensidade axuda). 

Caso b. Infraestrutura de telecomunicacións adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión Dixital e Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, ao non incluír para Radiodifusión Sonora e Televisión Dixital nin os elementos de captación –antenas– nin de adaptación –equipamento de cabeceira–): 21.000€ (600€ x 35 vivendas x 100% intensidade axuda). 

Caso c. Infraestrutura de telecomunicacións adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida: 16.975€ (485€ x 35 vivendas x 100% intensidade axuda).

Importancia da proactividad na solicitude de axudas 

É importante destacar a necesidade de que as Comunidades Autónomas realicen unha actividade de difusión das axudas, dando a coñecelas e que as comunidades de propietarios deben actuar proactivamente, xa sexa directamente ou a través dos seus administradores de leiras colexiados para aproveitar estas axudas. Ademais, os destinatarios últimos que obtivesen axuda en convocatorias resoltas poderán solicitar novamente a axuda para obter un incremento da subvención xa concedida pola diferenza que resulte de incrementar a intensidade máxima de axuda aplicada ao 100 % dos custos subvencionables. 

Rol esencial dos enxeñeiros de telecomunicación 

Neste proceso, a figura do enxeñeiro de telecomunicación é imprescindible. Estes profesionais realizan unha serie de labores destacadas, que inclúen: 

  • Reconsideración previa do proxecto. 
  • Deseño da solución técnica adecuada. 
  • Elaboración do proxecto técnico. 
  • Supervisión do proceso de implementación. 
  • Certificación final das instalacións. 

O Programa UNICO-Edificios, coas súas recentes melloras, representa unha oportunidade significativa para modernizar as infraestruturas de telecomunicacións e reducir a fenda dixital, garantindo unha conectividade de alta calidade para todos. 

Administracións públicas, facultativos competentes, empresas instaladoras de telecomunicacións rexistradas, administradores de leiras, comunidades de propietarios son un ecosistema de axentes crave en todo o programa UNICO_Edificios que garante o éxito deste.

Relación de documentos aprobados para a solicitude de axudas.

Fonte: coit.es