A tecnoloxía de Gradiant para o recoñecemento facial dos viaxeiros, presente en FITUR

O salón FITUR que se está a desenvolver en Madrid constitúe unha xanela ao turismo pero, tamén, á innovación de vangarda ligada ao turismo. Un exemplo disto é a solución faceIDNN do Centro Tecnolóxico Gradiant, unha tecnoloxía biométrica cunha completa listaxe de posibilidades para facilitar a operativa dos viaxeiros e dos lugares que acollen os viaxeiros. Por que motivo? Pois porque, entre outras cousas, permite que un establecemento hoteleiro saiba que un cliente é quen di ser (sen a marxe de dúbida e intuición existente nos procedementos tradicionais) só con comparar a súa faciana coa fotografía do DNI, carné de conducir ou pasaporte. A eficacia da solución baséase nas técnicas de recoñecemento facial desenvolvidas por Gradiant, que comproban en tempo real se dúas imaxes pertencen á mesma persoa.

Fonte: codigocero.com

Ver nova