A voz será a ferramenta dos hospitais do futuro

Un radiólogo pode realizar até 30 visitas diarias. Percorrer o hospital arriba e abaixo xa consome suficiente tempo como para encima ter que volver á mesa cada vez para pasar as notas de cada paciente. Un recente estudo realizado en Alemaña determinou que os médicos só dedican o 13% do seu tempo a interactuar cos pacientes: o resto consómese en papelorio. Por iso é polo que a tecnoloxía de lectura de voz estea a imporse con forza nesta e outras disciplinas médicas. O doutor gaña tempo e o historial clínico queda automaticamente documentado na nube.

Fonte: cincodias.com

Ver nova