Abrerto o prazo para solicitar as axudas ao emprego autónomo en Galicia

Hoxe ábrese o prazo para solicitar as axudas destinadas ás persoas traballadoras autónomas que se deron de alta no réxime especial de autónomos ou na mutualidade de colexio profesional desde o 30 de setembro de 2023 e ata o 29 de setembro de 2024, ambos inclusive.

Concederanse 2 liñas de axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo e mantemento da súa actividade laboral. A concesión das axudas se realizará pola comprobación da concorrencia na persoa solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario. A cuantía máxima posible será de 7.000 euros e o prazo de presentación estará aberto ata o 30 de setembro de 2024.

As bases completas da convocatoria pódense consultar en: DOG do 9 de xaneiro

dog.jpg