Accede ao novo artigo de opinión de Xavier Alcalá en La Voz de Galicia "Democracia enerxética"

Xa se pode acceder ao novo artigo publicado o 28 de abril na Voz de Galicia do noso compañeiro Xavier Alcalá "Democracia enerxética" sobre o un tema tan de actualidade como o dereito de producir enerxía eléctrica por todos e para todos.

Accede aquí á publicación

Demoenerx.png