Accede ao novo artigo de opinión de Xavier Alcalá en La Voz de Galicia "Tradución universal"

Xa se pode acceder ao novo artigo publicado na Voz de Galicia do noso compañeiro Xavier Alcalá "Tradución Universal" na que nos dá a coñecer o proxecto Fastparse (análise rápida) que dirixiu o profesor Carlos Gómez da UDC.

Accede aquí á publicación

LVG_Fastparse.jpg