Acordo de Formación CGES

Os colexiados do COETG poderán asistir aos cursos organizados polo resto de colexios integrantes do CGES aos mesmos prezos que para colexiados propios.

Consulta as accións formativas ofertadas para membros do CGES de:

CGES.gif