Acto de confraternización de enxeñeiros San Teleko XL

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación de Vigo, 24 de outubro de 2015

Para acceder á galería completa débese facer login.

IMPORTANTE: Informamos que as fotos corresponden a un acto privado e única e exclusivamente poderán ser de uso particular. A AETG non se fará responsable do uso indebido das mesmas.