As redes sociais e Internet fallan no fornecemento de contidos en galego á mocidade

O Consello da Cultura Galega vén de publicar un informe sobre as actitudes da nosa xuventude acerca da lingua galega. A investigación Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia fíxose en base a entrevistas a mozas e mozos de entre 15 e 25 anos, sendo unha das súas máis salientábeis conclusións unha visión positiva da nosa lingua entre as persoas da devandita franxa de idade, tanto entre as galego-falantes como entre as castelán-falantes. Significa isto que o galego goza de boa saúde ou de agoiros positivos para o seu futuro? Pois non, xa que unha cousa é o que opina a xente del e outra ben diferente e o seu uso (cada vez máis minoritario). O estudo sinala, a respecto do devandito, que un dos principais problemas é a falta de transmisión xeracional. Este proceso de desgaleguización aplícase tamén ás redes e, en xeral, ás ferramentas da Sociedade do Coñecemento, que fallan á hora de garantir a achega de contidos no noso idioma.

Fonte: codigocero.com

Ver nova