Asinado o convenio co Banco Sabadell que permitirá aos asociados acollerse a vantaxes específicas en prol dos profesionais

De interese para asociados

A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia asinou un convenio co Banco Sabadell co obxectivo ofrecer aos asociados unha serie de vantaxes en productos bancarios pensados especificamente para profesionais. Coa idea de promover o traballo dos asociados, protexer os seus intereses e valores profesionais, asinouse este acordo a través do cal as persoas interesadas poderán solicitar orientación personalizada cun xestor que lles axudará a atopar a mellor solución ás súas necesidades.

Vantaxes Convenio Banco Sabadell

firma convenio.jpeg