Benestar diagnostica as necesidades en materia de novas tecnoloxías nos centros de maiores e de discapacidade

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Secretaría Xeral de Política Social, vén de realizar un estudo por medio do cal se diagnosticaron as necesidades en materia de novas tecnoloxías nos centros de titularidade e xestión propia da Xunta de Galicia que prestan servizos destinados, tanto a persoas maiores, como a persoas con discapacidade.

Fonte: amtega.xunta.gal

Ver nova