Cláusula de protección de datos - Inscrición Formación

WEBINARIOS e ACTUACIÓNS FORMATIVAS

ASOCIACION DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA trata os seus datos coa finalidade de xestionar a inscripción á acción formativa solicitada, realizar o seguimiento da súa asistencia, basándonos no consentimento. E salvo que se opoña, para remitirlle a través de correo electrónico, comunicados informativos relacionados coa Asociación baseándonos no interese lexitimo da entidade.

Realizarase o tratamento de datos derivados da gravación audiovisual das sesións formativas organizadas que se realizan co fin de ofrecer a posibilidade do seu visionado posterior, garantizar a accesibilidad aos contidos por parte dos asistentes que, por razones técnicas, tecnolóxicas, personais ou de saúde, entre outras, non se poidan conectar. A Asociación non podrá utilizar estas imaxes para finalidades distintas. De igual forma, a gravación da acción formativa podrá poñerse a disposición de xeito gratuito nas canles habituais de Asociación.

O seu nome, apelidos, imaxen e voz poden ser visualizados polo resto de participantes na formación, non se comunicarán máis datos a terceiros sen o seu consentimento, agás obrigación legal.

Os seus datos conservaranse mentres que sexa necesario para manter o fin de tratamento ou existan prescricións legais que dictaminen a súa custodia.

Vostede pode exercer os seus dereitos en calquera momento, solicitándoo en Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación. Lg. Lagoas Marcosende, SN - 36310 Vigo (Pontevedra). Consulte a información adicional e detallada en Política de Privacidade e Protección de Datos da AETG.