Día Internacional da Muller: pechando a fenda dixital de xénero

Nos últimos anos avanzouse no obxectivo de reducir a fenda dixital de xénero, aínda que se avanzou de forma desigual en función do indicador que se tome. En determinados aspectos como o uso de Internet ou o teletraballo apenas hai diferenzas por xénero, pero noutros como o mercado de especialistas dixitais, a formación STEM ou a seguridade en Internet as desigualdades son maiores.

Máis información

foto_post_brecha_digital_genero.gif