Dot Watch o primeiro smartwatch para persoas invidentes

Está claro que cos smartwatch buscan e conseguen facer a vida máis cómoda ás persoas que os utilizan. O non ter que sacar constantemente o terminal móbil do peto é un exemplo do que dicimos. Pero hai persoas que poden mesmo darlle un uso moito maior a estes accesorios do que pensan moitos. Referímonos aos invidentes, que cun modelo perfectamente adaptado poden coñecer informacións de forma rápida e personalizada.

Fonte: cincodias.com

Ver nova