Entrevista ao decano do COETG en Onda Cero sobre as novidades do Anteproxecto de Lei Xeral de Telecomunicacións

Onte no programa de radio "La brújula de Galicia efecto Nova" de Onda Cero, foi entrevistado o decano/presidente COETG/AETG, Julio Sánchez Agrelo, con motivo da publicación do Anteproxecto de Ley Xeral de Telecomunicacións cuxa fase de audiencia e información públicas rematou o pasado 13 de outubro. Este novo texto pretende mellorar o servizo aos usuarios respecto á Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións, na que se introducían reformas estruturais no réxime xurídico das telecomunicacións dirixidas a facilitar o despregamento de redes e a prestación de servizos por parte dos operadores. Julio Sánchez Agrelo, explica os principais cambios desta nova lei respecto á anterior e cuestións de interese para os usuarios finais.

Acceso ao podcast

Tendo en conta a importancia crecente e estratéxica que presenta o sector das telecomunicacións, a aprobación da presente Lei constitúe unha das principais medidas do Plan España Dixital 2025. Este Plan, presentado polo Goberno o 24 de xullo de 2020, ten por obxectivo impulsar o proceso de transformación dixital do país, de forma aliñada coa estratexia dixital da Unión Europea, mediante a colaboración público-privada e coa participación de todos os axentes económicos e sociais.

Anteproxecto de Lei Xeral de Telecomunicacións

Screenshot_2020-10-16 La Brújula de Galicia Efecto Nova 15 10 2020(1).png