Forte demanda de enxeñeiros de telecomunicación no sector e-saúde

Segundo un estudo presentado recentemente polo grupo de traballo GT e-saúde do COIT, (Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación) no Auditorio do Instituto de Investigación Sanitario A Fe, o rango de idade maioritario, rozando case o 50% corresponde á franxa 31-40 anos aínda que se observa que hai enxeñeiros de telecomunicación de todas as idades traballando no sector e-saúde.

Fonte: equiposytalento.com

Ver nova