Interesante xornada sobre Contratación Pública

O vindeiro 13 de marzo no teatro Colón de Coruña terá lugar a xornada "A lei de contratos do sector público cinco anos despois. A importancia dá contratación pública como motor dá economía", organizada pola Deputación Provincial da Coruña.

Durante a mesma analizarase a experiencia derivada da súa aplicación e reflexionarase sobre os seus aspectos positivos pero tamén sobre aquelas cuestións que poidan ser obxecto de mellora, considerando a importancia que ten a contratación pública como instrumento de dinamización da economía, a creación de emprego e a utilización dos criterios ambientais, sociais e éticos no marco da contratación estratéxica.

A asistencia é gratuíta previa inscrición aquí.

Será impartida por profesores de Universidade, especialistas en contratación, interventores e secretarios de administración local e representantes de diversos organismos así como representantes de asociacións de empresarios e colexios profesionais, e persoal da función pública relacionado coa materia.

contratos.jpg