Investidura da Xunta Directiva da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia

O venres 23 de abril celebrouse en Santiago de Compostela a Xunta Xeral Extraordinaria para eleccións de membros da Xunta Directiva da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia.

Trala convocatoria realizada conforme ao procedemento establecido nos estatutos da entidade, celebrouse a Xunta Xeral Extraordinaria para eleccións de membros da Xunta Directiva da AETG, na que os asociados que así o desexaron, exerceron o seu dereito ao voto. Unha vez concluído o período establecido pola xunta electoral procedeuse as escrutinio dos votos e, á vista do resultado procedeuse á investidura como candidatura lexitimamente elixida para formar a nova Xunta Directiva da AETG, a encabezada por Julio Sánchez Agrelo.

A lista completa da candidatura é a seguinte:

 • Presidente: Julio José Sánchez Agrelo
 • Vicepresidenta: María Edita de Lorenzo Rodríguez
 • Secretario: Ricardo Fernández Fernández
 • Vicesecretario: Antonio Santiago Torres López
 • Tesoureiro: Fernando José Cendán Garrote
 • Contador: Juan Redondo López
 • Vogal: Ramón Rodríguez Enríquez
 • Vogal: Luis Castedo Ribas
 • Vogal: Justo Rodal Pérez
 • Vogal: Francisco Javier Alcalá Navarro
 • Vogal: Sara María Rodríguez Paz
 • Vogal: María Pilar Villaverde Castro
 • Vogal: Francisco Javier Laíño Colinas
 • Vogal: José Miguel Gómez Apesteguía
 • Reserva: Manuel Pozo Fariñas
 • Reserva: José Manuel Ordóñez Suárez
 • Reserva: Ignacio Penedo Nieto