Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2010 - Recepción

Hostal dos Reis Católicos Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2010
O Camiño de Santiago e as telecomunicacións europeas

Para acceder á galería completa débese facer login.

IMPORTANTE: Informamos que as fotos corresponden a un acto privado e única e exclusivamente poderán ser de uso particular. A AETG non se fará responsable do uso indebido das mesmas.