Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2011

Gran Hotel A Toxa, 21 de outubro de 2011
Nova economía sobre a banda larga

Para acceder á galería completa débese facer login.

IMPORTANTE: Informamos que as fotos corresponden a un acto privado e única e exclusivamente poderán ser de uso particular. A AETG non se fará responsable do uso indebido das mesmas.