Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2012

Gran Hotel A Toxa, 26 de outubro de 2012
Smart Cities, a tecnología ao servizo dos cidadáns

Para acceder á galería completa débese facer login.

IMPORTANTE: Informamos que as fotos corresponden a un acto privado e única e exclusivamente poderán ser de uso particular. A AETG non se fará responsable do uso indebido das mesmas.