Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2013

Gran Hotel A Toxa, 25 de outubro de 2013
As TIC e a mellora da seguridade vial

Para acceder á galería completa débese facer login.

IMPORTANTE: Informamos que as fotos corresponden a un acto privado e única e exclusivamente poderán ser de uso particular. A AETG non se fará responsable do uso indebido das mesmas.