O CGES renova xunta directiva, coa Vicepresidencia a cargo de Julio Sánchez Agrelo en representación do COETG

Enrique Urcola, decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia recolle a testemuña de Oriol Sarmiento como presidente do Consello Galego de Enxeñerías, trala Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o pasado xoves 10 de febreiro.

A nova xunta directiva está formada por Julio Sánchez Agrelo, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, como vicepresidente; Pedro Calaza Martínez, decano do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos, secretario; Oriol Sarmiento, decano do Colexio de Enxeñeiros Industriais, para a ser vicesecretario; Juan José Iglesias, decano delegado do Colexio de Enxeñeiros de Minas do Noroeste, como Tesoureiro; Antonio Murillo, delegado territorial de Galicia do Colexio de Enxeñeiros do CAI, en calidade de contador; e Jorge Dahl de Sobrino, decano da Delegación Territorial de Galicia do Colexio de Enxeñeiros Navais e Oceánicos, e Verónica Rodríguez, decana do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes en Galicia, ámbolos dous en calidade de vogais.

Accede a web do CGES para máis información sobre a entidade.

20220210 asamblea xeral extraordinaria.jfif