O COETG participa no 36º Congreso da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria

O Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia estará presente nunha nova edición do Congreso da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria, que este ano terá lugar do 9 ao 11 de xuño en A Coruña. A nosa participación centrarase na impartición do taller de tecnoloxía "A Saúde e a súa información a traveso das redes de comunicación e os seus dispositivos. Unha xestión responsable", a cargo de enxeñeiros de telecomunicación colexiados que forman parte do grupo de traballo eSaúde creado polo COETG/AETG para acercar ás novas tecnoloxías ao colectivo de médicos e fomentar a súa utilización na área da saúde en xeral.

A actividade, coordinada polo Xerente do COETG, consistirá na celebración dunha Mesa Central e tres Talleres simultáneos que terán lugar o venres día 10 de xuño de 10.00 a 13.30 horas nas instalacións do Colexio Oficial de Médicos de A Coruña.

MESA CENTRAL: "A Saúde e a súa información a traveso das redes de comunicación e os seus dispositivos. Unha xestión responsable"

Relatores:

 • Jacinto Parga Fernández
 • Paulino González Pan
 • César Mariñas Dávila

A mesa centrarase en como a accesibilidade e conectividad ás redes de comunicacións fixas e móbiles proporcionan aos profesionais da saúde poderosas ferramentas para mellorar o servizo que prestan á sociedade e como a utilización responsable e eficiente desas redes e os dispositivos que permiten acceder a elas, por parte dos profesionais da saúde, garanten unha prestación sanitaria respectuosa cos dereitos dos pacientes. Veráse tamén como, na actualidade, nos países desenvolvidos, o dereito de acceso á saúde e o acceso ás tecnoloxías da información e as comunicacións están totalmente vinculados e como a colaboración entre os profesionais do sector saúde e do sector telecomunicacións é unha oportunidade para mellorar o noso sistema sanitario.

A continuación, os asistentes distribuiranse en grupos máis pequenos para realizar os seguintes talleres:

TALLER 1. A nube segura

Docentes:

 • Pablo Soto Cid
 • Jacinto Parga Fernández
 • Sara Rodríguez Paz

TALLER 2. O smartphone seguro e áxil

Docentes:

 • Javier Fernández Fraga
 • Paulino Jesús González Pan
 • Jairo Chapela Martínez

TALLER 3. Accesibilidade a redes seguras

Docentes:

 • Víctor Manuel Pita Vizoso
 • César Mariñas Dávila
 • Adrián Rodríguez Fernández
 • Óscar Rivas Viña

Programa do venres 10 de xuño

Máis Información en semFYC

bannerSEMFYC_opt.jpg