O sector das telecomunicacións aposta pola banda larga de 100 megas

Yahoo! Finanzas
O Encuentro das Telecomunicacións (Valencia: 61.VA - novas) deste ano amosou un sector moi competitivo, comprometido có futuro inversor, innovador e disposto a aproveitar ó máximo as posibilidades da rede móbil obtida na última licitación con servizos de acceso a internet a máis de 100 megabits por segundo.
Ver nova