Orde Ministerial ECE/983/2019, de 26 de setembro que modifica o regulamento de ICT

De interese para colexiados

O pasado 3 de outubro publicouse no Boletin Oficial do Estado a Orde Ministerial ECE/983/2019, do 26 de setembro, pola que se regulan as características de reacción ao lume dos cables de telecomunicacións no interior das edificacións, modifícanse determinados anexos do Regulamento regulador das ICT para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións, aprobado por Real Decreto 346/2011, do 11 de marzo, e modifícase a Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, pola que se desenvolve o citado regulamento.

Pódese consultar o texto completo en Orde Ministerial ECE/983/2019.

escudo.gif