Prazos para a presentacion de proxectos de ICT elaborados segundo o anterior reglamento aprobado polo Real Decreto 401/2003

O Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia informa que a partir do vindeiro 1 de outubro os proxectos técnicos de ICT só se poden elaborar segundo o Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que non se poderán visar os proxectos elaborados segundo o Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.

Para as actas de replanteo, anexos e certificacións de fin de obra dos proxectos elaborados segundo o anterior Real Decreto 401/2003, poderanse seguir utilizando os modelos da anterior Orde CTE/1296/2003 ata o 16 de xaneiro do 2012 ou tamén os da nova Orde ITC /1644/2011.
BOE 01.04.2011
BOE 16.06.2011