Publicación do artigo de Xavier Alcalá en La Voz de Galicia baixo o título "Aeroxeradores e microondas"

Onte publicouse na tribuna de Mercados de La Voz de Galicia o artigo escrito polo enxeñeiro de telecomunicación e membro da xunta de goberno do COETG, Xavier Alcalá, no que realiza una reflexión sobre as repercusións dos aeroxeradores sobre os servizos de radiocomunicación e radiolocalización e a necesidade de dispoñer dunha regulamentación axeitada. As alternativas enerxéticas que se abriron paso trala era do petróleo fixeron das renovables unha das opcións, que en Galicia tiveron as primeiras representacións nos aeroxeradores. Esta publicación corresponde á serie de artigos cos que desde o COETG e a AETG colaboramos na labor divulgativa sobre as Tecnoloxías da Información e a Comunicación á sociedade.

Accede á publicación

aeroxeradores.jpg