Smart Health, marca de innovación e desenvolvemento tecnolóxico no sector saúde

Investigación, desenvolvemento e innovación son adxectivos de modernidade. Cando ademais están referidos aos servizos e recursos básicos como son os da sanidade, tamén significan benestar. Smart Health é a paradigma da innovación con alto retorno social, erixíndose como unha plataforma necesaria para que se cumpra a máxima de que só o cambio constante permite un avance significativo na sociedade.

Fonte: larazon.es

Ver nova