Universidades de todo o ámbito estatal debateron en Compostela sobre seguridade informática

A pasada semana, o 5 de maio, rematou finalmente a xuntanza compostelá dos integrantes da Sectorial TIC da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE), reunión da que falamos os días pasados dende Código Cero, salientando a importancia de acubillar dende a nosa terra o debate acerca do que será o futuro tecnolóxico-dixital das universidades estatais. Ou sexa, a importancia de ser Compostela a orixe destes roteiros TIC. Amais da xuntanza asemblearia da Sectorial, a USC tamén serviu de escenario a unhas xornadas sobre a seguridade dos datos no eido dos campus. Segundo lembra a Universidade de Santiago, este grupo específico de traballo da CRUE ten como cometido “o estudo das necesidades e aplicacións destas tecnoloxías na xestión, a docencia e a investigación, propoñendo actuacións e proxectos conxuntos”.

Fonte: codigocero.com

Ver nova