Fundamentos teóricos y diseño de instalaciones comunes de telecomunicación para los servicios de radiodifusión

Autor: 
Félix Pérez Martínez Mateo Burgos García
Editorial: 
Félix Pérez Martínez.- Mateo Burgos García
Edición: 
Data: 
2005
ISBN: 
MA: 1265-2000
Nº exemplares A Coruña: 
1
fundamentos_teoricos_fa22e02e.jpg