Manual sobre preparación de proyectos técnicos de infraestructuras comunes de telecomunicación Tomo II

Autor: 
Luis F. Méndez
Editorial: 
Luis F. Méndez Fernández
Edición: 
Data: 
2005
ISBN: 
MA: 1308 / 2003
Nº exemplares A Coruña: 
1
Nº exemplares Vigo: 
1
tomo2_db242b4a.jpg