Asociarse

ASOCIADO DE PLENO DEREITO

Considéranse aptos para a condición de Asociado de pleno dereito ou numerario todos aqueles que, ou ben posúan o título de Enxeñeiro de Telecomunicación ou ben remataran todas as asignaturas da titulación de Enxeñeiro de Telecomunicación (a falta da lectura do proxecto Fin de Carreira) en calquera das Escolas, públicas ou privadas, recoñecidas polo Ministerio de Educación. Tamén son aptos aqueles Enxeñeiros de Telecomunicación que obtiveran o seu título fora do territorio Español, sempre que estea homologado polo Ministerio de Educación e Ciencia·

ASOCIADO DE PLENO DEREITO

Considéranse aptos para a condición de Asociado de pleno dereito ou numerario todos aqueles que, ou ben posúan o título de Enxeñeiro de Telecomunicación ou ben remataran todas as asignaturas da titulación de Enxeñeiro de Telecomunicación (a falta da lectura do proxecto Fin de Carreira) en calquera das Escolas, públicas ou privadas, recoñecidas polo Ministerio de Educación. Tamén son aptos aqueles Enxeñeiros de Telecomunicación que obtiveran o seu título fora do territorio Español, sempre que estea homologado polo Ministerio de Educación e Ciencia·

· INFORMACIÓN PARA DARSE DE ALTA
· VANTAXES DO ASOCIADO DE PLENO DEREITO:
vantaxesdeasociarse_0.jpg

ESTUDANTE ASOCIADO - É GRATUÍTO

Poderán ser recoñecidos como estudantes asociados, os estudantes da titulación académica que habilite para o exercicio da profesión de Enxeñeiro de Telecomunicación en calquera das Escolas, públicas ou privadas, recoñecidas polo Ministerio de Educación Cultura e Deporte. En todo caso, proderán inscribirse como Asociados estudiantes os alumnos que se encontren matriculados no master universitario en enxeñería de telecomunicación. Os estudantes asociados non aboarán cota algunha. Esta modalidade terá un período máximo de vixencia de DOUS anos e unicamente poderá manterse ata que se reúnan os requisitos para poder inscribirse como asociado de pleno dereito, momento no que deberá regularizar a súa situación na Secretaría da Asociación.

· INFORMACIÓN PARA DARSE DE ALTA
· VANTAXES DO ASOCIADO ESTUDANTE:
vantaxesdeasociarse_0.jpg

Nota Informativa sobre os títulos válidos para asociarse na Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación

O noso compañeiro Elías Pérez Carrera, cofundador da empresa Quobis e enxeñeiro de telecomunicación pola Universidade de Vigo foi galardoado cun dos premios TR35 otorgado polo prestixioso Instituto Tecnolóxico de Massachussets, MIT.

O MIT, a traveso da súa revista Technology Review, recoñece e premia o traballo dos 10 xóvenes innovadores españois menores de 35 anos máis destacados. Este ano, Technology Review en español puso en marcha a segunda edición dos premios TR35 Spain 2012. O obxectivo é atopar traballos innovadores capaces de revolucionar o mundo da tecnoloxía e os negocios nun futuro próximo.

Para formalizar a inscripción bastará con proceder a:

Cumprimentar o formulario de solicitude de alta do procedemento telemático de inscrición. Ao finalizar o proceso enviarémosche a ficha por correo electrónico xunto coa información sobre a documentación concreta que nos deberás achegar e que con caracter xeral consiste na seguinte:

- Fotocopia do DNI ou NIE.
- Fotografía de carné actualizada.

ESTUDIANTE ASOCIADO

Para formalizar a inscrición bastará con proceder a cumprimentar o formulario de solicitude de alta do procedemento telemático de inscrición. Ao finalizar o proceso enviarémosche a ficha por correo electrónico xunto coa información sobre a documentación concreta que nos deberás achegar e que con caracter xeral consiste na seguinte:

- Fotocopia do DNI ou NIE.
- Fotografía de carné actualizada.

Distribuir contido