Servicio de Traballos Profesionais

Actualmente os servizos de garantía ofrecidos polo Colexio son o Visado e a Verificación de traballos profesionais. Para poder utilizar estes servizos é requisito indespensable estar colexiado e non estar inhabilitado para o exercicio profesional, segundo os Estatutos do Colexio.

Na actualidade, o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación cursa os traballos profesionais de maneira telemática a traveso da plataforma telemática garantí@COIT, que incorpora o Visado e a Verificación de Traballos Profesionais.

Atención do Servizo de Traballos Profesionais

As consultas pódense dirixir ó enderezo electrónico svc@coetg.gal ou a traveso do 981919300.

O horario de atención telefónica do Servizo de Traballos Profesionais de Galicia é:

Horario de inverno (de outubro a maio)
De luns a xoves de 8:30 a 15:00 horas e de 15:30 a 17:00 horas, e venres de 8:00 a 15:00 horas.

Horario de verán (de xuño a setembro)
De luns a venres de 8:00 a 15:00 horas.

Información xeral

Acceso á información xeral

Guía práctica de iniciación ós servizos de garantía

A guía práctica de iniciación aos servizos de garantía é unha breve recompilación do procedemento administrativo que se debe seguir para solicitar o servizo de garantía de traballos profesionais.
Ver guía

Certificados dixitais

Neste apartado podes atopar toda a información necesaria dos certificados admitidos pola plataforma de garanti@COIT.
Acceso certificados

Atención telefónica do STP

Información sobre o Servicio de Trabajos Profesionales (STP).
Acceso á información

Acceso a garanti@COIT

Acceso a plataforma

Servizo de visado

Neste apartado podes atopar toda a información necesaria para a tramitación de visados e verificacións, así como os procedementos necesarios para levar a cabo os mesmos.
Acceso ao servizo

Servizo de verificación ICT

Neste apartado inclúese a información relativa ao servizo de verificación de proxectos de ICT de acordo co disposto polo Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que se aproba o Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Acceso ao servizo

Seguro de Responsabilidade Civil

Acceso a información

Modelos de documentos

Neste apartado inclúense modelos xenéricos de documentos tales como o asume de dirección de obra, datos para libros de ordes e asistencias, datos para libro de incidencias, modelos de certificados xenéricos.
Acceso aos modelos

Apoio técnico

Neste apartado inclúense documentos tipo que se han geneado para cada ámbito de actividade, así como toda a documentación relativa ao desenvolvemento dos mesmos. 
Acceso a documentos

Distribuir contido