Plan de emprego activo

Conscientes da delicada situación actual do mercado laboral, o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación Galicia pon ao servizo dos enxeñeiros colexiados, unha plataforma encamiñada á procura de traballo por conta allea dun xeito personalizado.

Dirixido á totalidade dos interesados, pero en especial aos demandantes do primeiro emprego e aos que buscan unha mellora profesional, créase o Plan de emprego activo, un xestor que realiza a busca de traballo nas empresas para ofertalas posteriormente ó colectivo. Para que esta busca resulte efectiva, é necesario que os colexiados aporten o seu perfil de demandante, co fin de seren avisados das oportunidades que se axusten aos seus propósitos.

Para asociados/colexiados:
Os asociados e colexiados poden enviar as súas solicitudes a ofertas concretas premendo na oferta e empregando o formulario asociado á mesma.
Os asociados e colexiados interesados en apuntarse ao plan de emprego activo de xeito xenérico co fin de seren avisados das oportunidades que se axusten aos seus propósitos, poden premer no seguinte icon_mailto.gif enlace.

Para empresas:
As empresas e organizacións poden enviarnos a súas ofertas de traballo premendo no icon_mailto.gifenlace ou contactando directamente co noso responsable na xestión de emprego no 986 465 234.

Distribuir contido