Grupo de Exercicio Libre de Galicia

O grupo GELP Galicia constituíuse no ano 2005 co obxecto de dinamizar o exercicio libre da profesión na nosa comunidade. Este grupo de traballo, integrado por colexiados e asociados da AETG, ten a finalidade de coordinar todas as actividades que afectan ó exercicio da profesión así como axudar aos colexiados que desexen iniciarse nesta profesión.

Para poñerte en contacto co GELP Galicia podes dirixirte ó enderezo electrónico gelpgalicia@coetg.gal ou ó teléfono 981919300.

FORMULARIO PARA DARSE DE ALTA NO GELP GALICIA

ASOCIACION DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA (AETG) trata os seus datos co fin de xestionar a consulta, queixa, suxerencia e/ou reclamación, baseándose no consentimento do interesado. Vostede pode exercer os seus dereitos en calquera momento, solicitándoo en Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación. Lagoas Marcosende, s/n 36310 de Vigo (Pontevedra). Consulte a información adicional e detallada en https://www.aetg.gal/articulos/politica-de-privacidade-e-proteccion-de-d...