Grupo de Exercicio Libre de Galicia

O grupo GELP Galicia constituiuse no ano 2005 co obxecto de dinamizar o exercicio libre da profesión na nosa comunidade. Este grupo de traballo, integrado por colexiados e asociados da AETG, ten a finalidade de coordinar todas as actividades que afectan ó exercicio da profesión así como axudar os colexiados que desexen iniciarse nesta profesión.

Para poñerte en contacto co GELP Galicia podes dirixirte ó enderezo electrónico gelpgalicia@coetg.gal ou ó teléfono 981919300.

FORMULARIO PARA DARSE DE ALTA NO GELP GALICIA