Inscrición evento DMTSI 2020

"Desafío 2030: Conectar Galicia ao mundo rexido polos datos"

22 de maio de 2020 ás 12.00h

   PROGRAMA

   11.50 h. Conexión telemática de asistentes.
   12.00 h. Presenta e modera: Manuel Blanco, xornalista.
   12.05 h. Debate: "Desafío 2030: Conectar Galicia ao mundo rexido polos datos".
   Participan: Julio Sánchez Agrelo, presidente AETG/decano COETG e Manuel González González, presidente PuntoGal.
   13.00 h. Clausura.

  A conexión realizarase a través de Zoom. Previo ao inicio da xornada, remitirase enlace de conexión aos inscritos.
  É imprescindible inscrición a través do seguinte formulario: