Inscrición webinar CESGA

"Supercomputación para empresas: Tecnoloxías e oportunidades de negocio"

6 de outubro de 2020 ás 11.00h

   PROGRAMA

   10.55 h. Conexión telemática de asistentes.
   11.00 h. Presentación: Julio Sánchez Agrelo, presidente AETG/decano COETG.
   11.05 h. Presentación: Mauro Fernández Dabouza, Director Xerente CESGA.
   11.10 h. O CESGA, centro de competencias en Supercomputación: Proxecto EuroCC. Ignacio López Cabido, Subdirector Técnico.
   11.30 h. Oportunidades para Empresas: Proxecto FF4EuroHPC. Andrés Gómez Tato, Responsable de Aplicacións e Proxectos.
   11.50 h. Quenda de preguntas.
   12.00 h. Clausura.

  A conexión realizarase a través de Zoom. Previo ao inicio da xornada, remitirase enlace de conexión aos inscritos.
  É imprescindible inscrición a través do seguinte formulario: