Noticias

 

Para pertencer ao Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación como colexiado, deberase acreditar dispoñer da titulación académica oficial que en cada momento habilite para o exercicio da profesión de “Enxeñeiro de Telecomunicación”.

Logo COETG
Distribuir contido