Noticias

 

Co obxecto de mellorar o servizo ofrecido a partir do 31 de xaneiro de 2013, o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia trasládase do actual emprazamento dende a súa creación na rúa Federico Tapia, número 17 bis en A Coruña, á rúa Juana de Vega, número 4 – 1º I en A Coruña.

Mantéñense tanto as liñas telefónicas habituais como os enderezos electrónicos de contacto.

Seguimos á disposición do colectivo para atender calquera suxestión ao tempo que se convida a tod@ colexiad@ a visitar as novas instalacións do COETG.

A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia ten asinado coa Escola Europea de Negocios (EEN) un convenio que permite acceder aos asociad@s da AETG ás actividades formativas (cursos, másteres, programas longos) que desenvolve a EEN con condicións vantaxosas.

En virtude deste acordo, @ asociad@ da AETG terá unha BONIFICACIÓN dun 15% ao formalizar a matrícula nas actividades formativas e a posibilidade de acceder a calquera das becas ou axudas dispoñibles.

Nestes momentos está aberto o prazo de inscrición para o MBA Executive para profesionais e o MBA Postgrao para recén titulados.

14.jpg

En virtude do acordo de colaboración entre O Colexio Oficial/Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e APD (Asociación para el progreso de la dirección), os asociados/colexiados poden asistir ao seminario "Update Laboral: Novidades en materia laboral e de Seguridade Social" que se celebrará o mércores día 23 de xaneiro en A Coruña e o xoves día 24 en Vigo.

A Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) tomou a decisión de conceder ó noso Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación a Acreditación como entidade de inspección para a verificación de proxectos de ICT.

Con esta resolución finaliza con éxito e dentro do prazo previsto o proxecto de obtención da acreditación de ENAC para a verificación de proxectos de ICT que converte ó Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación na primeira entidade en España en obter esta acreditación, ó igual que xa ocorrera coa acreditación provisional que nos foi otorgada pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.

A acreditación garante o recoñecemento formal da competencia técnica da institución e avala a fiabilidade dos servizos do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de cara á Administración e ás empresas e enxeñeiros.

O Consello de Ministros aprobou o pasado 28 de decembro de 2012 o anteproxecto da Lei Xeral de Telecomunicacións a proposta do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Tras este primeiro paso iniciaranse os trámites de consulta deste anteproxecto entre a CMT e outros organismos para a súa aprobación definitiva polo Goberno nuns meses continuando así o seu trámite parlamentario.

Este anteproxecto actualiza a normativa vixente que data do 2003 e establece as bases para o despregamento das novas redes ultrarápidas. Con esta Lei o Goberno pretende resolver determinadas cuestións que afectaban negativamente á competividade dos operadores de telecomunicacións e penalizaban o despregamento de novas redes, a inversión e a provisión de servizos, segundo informa o Ministerio de Industria nun comunicado.

TELEVES e o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación firmaron un convenio marco de colaboración que busca o desenvolvemento das telecomumicacións e a Sociedade da Información con especial énfase no desenvolvemento de infraestruturas de telecomunicacións e a súa introducción no conxunto da edificación española.

O convenio contempla a organización de equipos de traballo para a análise de aspectos regulatorios como a introducción das infraestruturas de telecomunicación en edificios sexan ou non singulares ou o impulso ó Fogar Dixital. Froito deste traballo prevese a elaboración de informes técnicos e divulgativos do coñecemento en materia de infraestruturas de telecomunicacións e de radiodifusión e TV (novos enfoques do sector audiovisual, TDT, dividendo dixital...).

Ambas entidades comprométense a colaborar na inserción profesional dos enxeñeiros de telecomunicación, especialmente os máis mozos, mediante a canalización de ofertas de emprego hacia os demandantes inscritos no Colexio así como a análise e presentación dos perfís profesionais demandados. O convenio inclúe ademais a cooperación para o impulso ó emprendemento entre os enxeñeiros de telecomunicación.

Distribuir contido