Grupo de Exercicio Libre Profesión

Privado
Público

O grupo GELP Galicia constituíuse no ano 2005 co obxecto de dinamizar o exercicio libre da profesión na nosa comunidade. Este grupo de traballo, integrado por colexiados e colexiadas, ten a finalidade de coordinar as actividades que afectan ao exercicio da profesión, así como axudar a aquelas persoas que comezan a súa traxectoria profesional.

Contacto:

Correo electrónico: gelpgalicia@coetg.gal

Teléfono: 981919300