SUMARIO  

Acción formativa 2008: unha ampla oferta para os nosos colexiados e asociados Acción formativa 2008: unha ampla oferta para os nosos colexiados e asociados
 

Nace o Clúster TIC de Galicia coa participación activa do COETG  
 

O COETG impulsa o despregue do Dicionario Galego das TIC, que dirixirá Xavier Alcalá O COETG impulsa o despegue do Dicionario Galego das TIC, que dirixirá Xavier Alcalá
 

O COETG pide para Galicia a Axencia Estatal de Radiocomunicacións O COETG pide para Galicia a Agencia Estatal de Radiocomunicaciones
 

O COETG estivo na Fonsagrada, no primeiro Apagón Analóxico de Televisión en España O COETG estivo na Fonsagrada, no primeiro Apagón Analóxico de Televisión en España
 


 

 

 

 

 

 

 

 

COETG

981 919 300

AETG

986 465 234