Xuño 2006

Boletín da AETG-COETG  

OUTRAS NOTICIAS


AS NOVAS TECNOLOXÍAS COMO FERRAMENTA PARA MELLORAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

O Vicedecano-Vicepresidente do COETG-AETG, Miguel Merino, impartíu unha conferencia sobre as ferramentas competitivas para as pemes baseadas nas TIC

O pasado día 1 de xuño o vicedecano do COETG e vicepresidente da AETG,o Sr. D. Miguel Merino Gil participou nun seminario organizado pola Confederación de Empresarios de Pontevedra. O noso compañeiro fixo a súa intervención ofrecendo unha charla sobre as "FERRAMENTAS COMPETITIVAS PARA AS PEMES BASEADAS NAS TIC"

Este seminario encádrase nun ciclo de xornadas de novas tecnoloxías que a Confederación de Empresarios de Pontevedra organiza dentro do marco do proxecto TRANSTIC (Programa Transfronterizo para aa Consolidación de Redes de Cooperación entre as Empresas TIC) cofinanciado pola Unión Europea dentro da iniciativa INTERREG III A.

O obxectivo deste ciclo de xornadas que se realizará en diversos puntos da provincia de Pontevedra e no que se tratarán diversos temas como: seguridade informática, adaptación práctica dunha empresa á LOPD, protección do software e solucións informáticas para mellorar a competitividade das pemes, é contribuir á difusión e coñecemento das novas tecnoloxías e comunicacións, acercando ao empresario unha serie de coñecementos e solucións prácticas aos problemas que derivados da utilización das novas tecnoloxías lle xurden no desenvolvemento diario da suas actividades empresariais.

As ferramentas de xestión ofrecen á empresa unha maneira de dar soporte a todos os seus procesos de negocio nunha soa aplicación e sobre unha base de datos única, constituindo así un elemento integrador das distintas áreas funcionais que conforman a compañía.

Para elo, existen solucións concretas adaptadas aos diferentes modelos de negocio:

· Foco nas compras e aprovisionamento: Empresas de distribución
· Foco nos clientes: Empresas de servicios
· Foco na xestión de operacións e producción: Empresas industriais
· Foco na distribución e logística: Empresas de transporte

O programa da xornada:

20:30h INAUGURACIÓN DO ACTO

PRESENTACIÓN DO PROXECTO TRANSTIC (Programa Transfronterizo para la Consolidación de Redes de Cooperación entre las Empresas Tecnología Innovación y Comunicación)

20:45 h "FERRAMENTAS COMPETITIVAS PARA AS PEME BASADAS NAS TIC"

D. Miguel Merino Gil

Profesor titular da Universidade de Vigo e Vicedecano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG)

21:15 h UNHA ÚNICA APLICACIÓN DE XESTIÓN PARA PEMES DE DIFERENTES SECTORES

D. Miguel Ángel García Sánchez
Gerente Grupo Seidor en Galicia

22:00 h COLOQUIO

22:30 h CLAUSURA DO ACTO


 

XAVIER ALCALA, NOMEADO DIRECTOR DA OFICINA DE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D DA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

Encargarase do asesoramento na captación de fondos europeos en materia de I+D


XAVIER ALCALA, NOMEADO DIRECTOR DA OFICINA DE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D DA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA O director da revista A nosa rede, que edita o COETG-AETG, Xavier Alcalá Navarro, foi nomeado director da nova Oficina de Programas Internacionales de I+D da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. O enxeñeiro de Telecomunicación e doutor en Informática terá, con este novo cargo, a misión de apoiar proxectos de entidades externas que forman parte do Sistema Galego de I+D+i (Investigación, Desenvolvemento e Innovación) e de asesorar á Xunta na captación de fondos europeos que sirvan de dinamizadores da I+D galega.

Co seu ingreso no equipo da Dirección Xeral que encabeza Salustiano Mato, Innovación e Industria busca incrementar a implicación do Goberno da Xunta e a do tecido empresarial galego nos programas europeos de investigación.

A recén creada Oficina de Programas Internacionais de I+D terá a súa sede en Santiago, nas dependencias da Dirección Xeral de I+D+i; en Bruxelas, na sede da Fundación Galicia-Europa; e en Ferrol, que no futuro albergará a Agencia de Promoción Industrial.

Mancomun.org

A iniciativa galega polo software libre                  


O Conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, e a Directora Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, Elena Veiguela, presentan o portal web mancomun.org, para acoller as iniciativas galegas a prol do software libre. mancomun.org busca converterse no punto de encontro de todo o software libre en Galicia, incorporando un observatorio permanente do software libre para analizar políticas e iniciativas vencelladas ás ferramentas informáticas de libre acceso. Contará ademais, cun directorio de contactos e recursos, cun espacio colaborativo con empresas, universidades e centros de investigacións, e outras utilidades para favorecer a difusión e o coñecemento do software en Galicia.

Mancomun.org7