SUMARIO  

17 DE MAIO DE 2006
  Actividades Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información.

CONVENIO SEGUIMENTO BANDA ANCHA
  O Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación realizará o seguimento e control da extensión da banda ampla en Galicia.

PUNTOGAL
  Un dominio propio galego en Internet.

CONFERENCIA
  As novas tecnoloxías como ferramenta para mellorar a competitividade empresarial.

CONVENIO DO COETG CON BARCLAYS
  Por medio deste acordo, Barclays ofreceralles en exclusividade a colexiados e asociados, a súa oferta de produtos e servizos en condicións óptimas.
     
      

 

 

 

 

 

 

 

AETG

986 465 234

Administración COETG

981 919 300